GOH Soon Huat

GOH Soon Huat GOH Soon Huat GOH Soon Huat

스펙

국가
말레이시아(Malaysia)
나이
29나이
세계 순위
8정도 (최고6정도 2018년37주)

세계 랭킹의 추이

관련 뉴스

시합 결과

태국 시리 반나 바리 공주 2020

혼합 복식 (2020-01-23 17:25)

GOH Soon Huat

말레이시아

 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

2

 • 22 - 20
 • 21 - 15

0

혼합 복식 (2020-01-22 16:45)

GOH Soon Huat

말레이시아

 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

2

 • 17 - 21
 • 21 - 9
 • 21 - 12

1

다이하츠 인도네시아 마스터스 2020

혼합 복식 (2020-01-16 12:10)

GOH Soon Huat

말레이시아

 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

0

 • 15 - 21
 • 14 - 21

2

고성현

대한민국

 

엄혜원

대한민국

혼합 복식 (2020-01-15 09:50)

GOH Soon Huat

말레이시아

 
LAI Shevon Jemie

LAI Shevon Jemie

2

 • 21 - 13
 • 21 - 6

0

Niclas NOHR

덴마크

 

Sara THYGESEN

덴마크

PERODUA 말레이시아 마스터스 2020

혼합 복식 (2020-01-10 15:00)

GOH Soon Huat

말레이시아

 

Shevon Jemie LAI

말레이시아

0

 • 11 - 21
 • 9 - 21

2