https://chord2024.com/slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam
마커스 페르난디 기디언의 사용라켓 - Badonavi

마커스 페르난디 기디언(Marcus Fernaldi GIDEON)

마커스 페르난디 기디언 마커스 페르난디 기디언 마커스 페르난디 기디언

사용 라켓, 러버

 1. ASTROX 88D
  라켓

  ASTROX 88D

스펙

신장
168cm
연극
오른 손잡이

관련 뉴스

시합 결과

인도 슈퍼 100 I 2023

남자 복식 (2023-12-08 09:00)
Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

 

마커스 페르난디 기디언

인도네시아 공화국

0

 • 20 - 22
 • 15 - 21

2

남자 복식 (2023-12-07 09:00)
Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

 

마커스 페르난디 기디언

인도네시아 공화국

2

 • 21 - 13
 • 21 - 18

0

Yi Sheng LAU

말레이시아

 
LEE Yi Bo

LEE Yi Bo

남자 복식 (2023-12-06 09:00)
Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

 

마커스 페르난디 기디언

인도네시아 공화국

2

 • 21 - 8
 • 21 - 19

0

Syed Modi 인도 국제 2023

남자 복식 (2023-11-29 09:00)
Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

Muhammad Rayhan Nur FADILLAH

 

마커스 페르난디 기디언

인도네시아 공화국

0

 • 17 - 21
 • 14 - 21

2

싱가포르 오픈 2023

남자 복식 (2023-06-08 09:00)

마커스 페르난디 기디언

인도네시아 공화국

 

케빈 산자야

인도네시아 공화국

0

 • 18 - 21
 • 9 - 21

2