https://chord2024.com/slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor slot gacor 777 scatter hitam
찬펭순의 사용라켓 - Badonavi

찬펭순(CHAN Peng Soon)

찬펭순 찬펭순 찬펭순

사용 라켓, 러버

 1. TURBO CHARGING 70
  라켓

  TURBO CHARGING 70

스펙

국가
말레이시아(Malaysia)
나이
36나이

관련 뉴스

시합 결과

2024 말레이시아 마스터스

혼합복식 (2024-05-22 09:00)

찬펭순

말레이시아

 

CHEAH Yee See

말레이시아

0

 • 10 - 21
 • 6 - 21

2

CHENG Xing

CHENG Xing

 
LI Qian

LI Qian

스위스 오픈 2024

혼합복식 (2024-03-21 09:00)

찬펭순

말레이시아

 

CHEAH Yee See

말레이시아

1

 • 22 - 24
 • 21 - 11
 • 19 - 21

2

혼합복식 (2024-03-20 09:00)

찬펭순

말레이시아

 

CHEAH Yee See

말레이시아

2

 • 21 - 17
 • 21 - 16

0

Pang Ron HOO

말레이시아

 

CHENG Su Yin

말레이시아

2024년 올리언스 마스터스

혼합 복식 (2024-03-13 09:00)

찬펭순

말레이시아

 

CHEAH Yee See

말레이시아

1

 • 20 - 22
 • 22 - 20
 • 9 - 21

2

CHEN Cheng Kuan

CHEN Cheng Kuan

 
HSU Yin-Hui

HSU Yin-Hui

PRINCESS SIRIVANNAVARI 태국 마스터스 2024

혼합 복식 (2024-01-31 09:00)

찬펭순

말레이시아

 

CHEAH Yee See

말레이시아

0

 • 22 - 24
 • 18 - 21

2